Privatumo pranešimas

Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šis privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės v-k-c.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, UAB „Vilniaus kineziterapijos centras“ (toliau – VKC) paslaugų gavėjai, asmenys, atlikę aktyvius veiksmus VKC socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys, sutikę gauti VKC rinkodaros medžiagą, partnerių/tiekėjų darbuotojai (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Apie Vilniaus kineziterapijos centrą

UAB „Vilniaus kineziterapijos centras“ (toliau – VKC, Bendrovė), juridinio asmens kodas 305570758, buveinė adresu Užupio g. 10-23, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@v-k-c.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia VKC apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus VKC renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su VKC nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria VKC susipažįsta Klientui susisiekus su VKC socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus VKC socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

VKC PASLAUGŲ TEIKIMAS KLIENTAMS

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, duomenys apie sveikatą (diagnozė ir kt.), jei perkamas Pendex abonementas – papildomai: ūgis, kūno masė, kiek valandų per parą miegama; su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, prekė, kaina, kiekis, mokėjimo būdas, suteikta nuolaida), darbovietė; tėvų (jei paslaugų gavėjas nepilnametis asmuo) vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris, abonemento tipas, trukmė, pobūdis, padaliniai, kuriuose teikiamos paslaugos, apsilankymų skaičius, likusių apsilankymų skaičius, data, abonemento galiojimo data, sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys, kliento prašymai.

Sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
Kliento duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio pirkimo dienos.
Kiti duomenys – 5 metai nuo paskutinio pirkimo dienos.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis

 

Kai paslauga teikiama vaikui – informacija apie vaiko sveikatą (paslaugų teikėjui keliami reikalavimai, susiję su vaikų sveikata). Be šios informacijos VKC negalės priimti vaikų sportuoti.

Iki narystės pabaigos.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis

Skolų administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, įsiskolinimo suma, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, skolos padengimo aplinkybės.

Iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 metų pasibaigus šiam laikotarpiui.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

Duomenis apie Jus mes galime gauti ir iš Jūsų darbdavių, jei Jūs esate galutinis paslaugos gavėjas, bet sutartis sudaryta tarp VKC ir Jūsų darbdavio.

VKC PASLAUGŲ TEIKIMAS KLIENTAMS

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Pasiūlymų, naujienlaiškių ir reklamų siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims SMS ir el. paštu

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); duomenys, patvirtinantys teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai.

1 metai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

Loterijų ir žaidimų organizavimas

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

5 metai

BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@v-k-c.lt.

VKC tvarko duomenis:

 • gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas, pildote anketas, registruojatės mūsų interneto puslapiuose ar organizuojamose akcijose;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų Interneto svetainėje ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų, viešai prieinamų registrų, draudimo bendrovių ir kt.

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Užklausų naginėjimas el. paštu

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas bei susirašinėjimo tekstas.

1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas.

Užklausų nagrinėjimas interneto svetainėje

Elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, žinutė ar komentaro tekstas, IP adresas, naršyklė, užklausos išsiuntimo data

1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas.

Užklausų telefonu priėmimas

Telefono numeris iš kurio skambinate, skambučio metaduomenys – trukmė, laikas

30 dienų

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai – sutartis sutikimas.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • mokesčių administratoriams.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, išskyrus kaip numatyta šiame Privatumo pranešime, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti el. laišku info@v-k-c.lt, nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių (angl. third party) pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų Jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis

Slapukai

Slapukas yra iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi, jie užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia toliau tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių (angl. third party) slapukus. Šiomis galimybėmis Jūs galite pasinaudoti. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainės funkcijomis.

Slapuko pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

rc::a

Google

Šis slapukas padeda atskirti žmones nuo botų. Tai padeda rinkti realius duomenis apie svetainės lankytojų mastą.

Nuolatinis

HTML, būtinas

rc::c

Google

Šis slapukas padeda atskirti žmones nuo botų.

Sesija (išjungus naršyklės langą slapukas ištrinamas)

HTML, būtinas

CookieConsent

Cookiebot

Saugo duomenis apie vartotojo (ne)sutikimą slapukų naudojimui puslapiams ant šio (v-k-c.lt) domeno.

1 metai

HTTP, būtinas

elementor

www.v-k-c.lt

Naudojamas kontekste su svetainės WordPress tema. Leidžia svetainės savininkui keisti jos turinį realiuoju laiku.

Nuolatinis

HTML, būtinas

PHPSESSID

www.v-k-c.lt

Išsaugo vartojojo sesijos būklę per puslapių užklausas.

(išjungus naršyklės langą slapukas ištrinamas)

HTTP, būtinas

wc_cart_hash_#

www.v-k-c.lt

Laukia

Nuolatinis

HTML, būtinas

wc_fragments_#

www.v-k-c.lt

Laukia

Sesija (išjungus naršyklės langą slapukas ištrinamas)

HTML, būtinas

yt-player-bandaid-host

YouTube

Naudojamas siekiant nustatyti optimalią vaizdo įrašo paleidimo kokybę pagal vartotojo naudojamą įrangą ir interneto ryšį bei jo nustatymus.

Nuolatinis

HTML, analitinis

yt-player-bandwidth

YouTube

Naudojamas siekiant nustatyti optimalią vaizdo įrašo paleidimo kokybę pagal vartotojo naudojamą įrangą ir interneto nustatymus.

Nuolatinis

HTML, analitinis

yt-player-headers-readable

YouTube

Naudojamas siekiant nustatyti optimalią vaizdo įrašo paleidimo kokybę pagal vartotojo naudojamą įrangą ir interneto nustatymus.

Nuolatinis

HTML, analitinis

IDE

Google

Naudojamas Google DoubleClick  siekiant registruoti vartotojo veiksmus po to, kai peržiūrimos reklamuotojo reklamos siekiant įvertinti, ar reklama yra efektyvi ir siekiant rodyti reklamas, tinkamas vartotojui.

1 metai

HTTP, funkcinis

test_cookie

Google

Patikrina ar vartotojo naršyklė leidžia naudoti slapukus.

1 diena

HTTP, funkcinis

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Siekia nuspėti interneto ryšio pralaidumą puslapiuose, kuriuose yra integruotų Youtube vaizdo įrašų.

179 dienos

HTTP, analitinis

YSC

YouTube

Įregistruoja unikalų ID, kuris veda peržiūrėtų Youtube video statistiką.

Sesija (išjungus naršyklės langą slapukas ištrinamas)

HTTP, funkcinis

Mes naudojame slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau:

Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o VKC užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia VKC Jus atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai naviguoja interneto svetainėje. Tai padeda VKC pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad VKC galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Trečiųjų šalių paslaugos

Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt-eu&gl=lt

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

 • tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja ir tvarko Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų interneto paskyros saugumas

Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto Svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią VKC pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo pranešimo sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo pranešimo nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: info@v-k-c.lt.

Jūsų teisės

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie šias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis el. pašto adresu: info@v-k-c.lt.

Vilniaus kineziterapijos centras nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Vilniaus kineziterapijos centras atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiuo el. pašto adresu: info@v-k-c.lt.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: info@v-k-c.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį Privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie Jūsų papildomas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis;

arba

 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu info@v-k-c.lt. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, informuojame, kad galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

Atsakomybė

Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus telefonu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, turite nedelsdamas mus informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti jį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktualaus Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2020-10-20.